Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Eksperymenty w technice cieplnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

122

ISBN

978-83-7775-425-2

Katalog

xx003803844

Rozdziały
Pomiar ciśnienia (s. 9-42)
Pomiar temperatury (s. 43-79)
Ciepło spalania paliw stałych (s. 80-94)
Ciepło spalania paliw gazowych (s. 95-103)
Analiza spalin aparatem Orsata (s. 104-109)
Wyznaczanie ciepła właściwego gazów (s. 110-116)
Wyznaczanie wykładnika adiabaty powietrza (s. 117-122)