Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Podstawy projektowania konstrukcji stalowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kalisz, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Data opublikowania

2016

Liczba stron

227

ISBN

978-83-64090-82-0