Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Łukasz Polus

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

lukasz.polus@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 98

ResearcherID

I-1736-2014

ORCID

0000-0002-1005-9239

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS