Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

RFID Technology, as object of researches in a group of young people

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • rfid technology
  • new skills assimilation
  • it tools
Strony (od-do)

201 - 209

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8