Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Jana Mazurkiewicza mitocentryczna koncepcja osobowości

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Sensus Historiae

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 18 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

111 - 127

Punktacja MNiSW / czasopismo

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11