Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Phase-Contrast Holographic Microscopy in Noninvasive Human Sperm Morphology Investigations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

angielski

Książka

The 10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum

Zaprezentowany na

10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, 30.06.2016 - 02.07.2016, Łódź, Poland