Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kilka uwag na temat koncepcji semantyki Jerzego Kmity

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Some Remarks on Jerzy Kmita's Concept of Semantics

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Studia Metodologiczne

Rocznik: 2013 | Numer: nr 31

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

81 - 92

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

3