Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania : logistyka, marketing, kapitał ludzki. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63500-70-2

Rozdziały
Zarządzanie kapitałem innowacyjnym jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej MŚP (s. 133-142)