Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zarządzanie kapitałem innowacyjnym jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej MŚP

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacyjność
  • kapitał innowacyjny
  • efektywność
  • konkurencyjność przedsiębiorstw
Strony (od-do)

133 - 142

Książka

Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania : logistyka, marketing, kapitał ludzki. T. 1