Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Implikacje w procesach wytwarzania : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Posledstviâ proizvodstvennyh processov

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2016

Liczba stron

173

ISBN

978-83-64249-41-9

Rozdziały
Kształtowanie jakości lotniczych kół zębatych (s. 15-27)