Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Dąbrowa Górnicza, Polska

Wydawca

Wyższa Szkoła Biznesu

Data opublikowania

2015

Liczba stron

187

ISBN

978-83-64927-10-2

Rozdziały
Czynniki utrudniające innowacje produktowe MŚP zlokalizowanych w województwie wielkopolskim (s. 105-115)