Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Czynniki utrudniające innowacje produktowe MŚP zlokalizowanych w województwie wielkopolskim

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Factors hindering product innovation SMEs located in Wielkopolska

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bariery innowacji
  • działalność innowacyjna
  • innowacje
  • inowacje produktowe
  • sektor mśp
Strony (od-do)

105 - 115

Książka

Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw