Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa; Toruń, Polska

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"

Data opublikowania

2016

Liczba stron

674

ISBN

978-83-7285-794-1

Rozdziały
Postrzeganie determinant rozwoju przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską (s. 461-476)