Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Postrzeganie determinant rozwoju przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Manager's perception of determinants of company development

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • determinanty rozwoju przedsiębiorstwa
  • rozwój przedsiębiorstwa
  • opinie kierpowników
Strony (od-do)

461 - 476

Książka

Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy