Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie geopolimerów w naprawie mostów betonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

21 - 22

Book

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, Poznań-Rosnówko, 9-10.06.2015 : program seminarium : streszczenia referatów

Presented on

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : XXV seminarium, 9-10.06.2015, Poznań - Rosnówko, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.