Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Determination of Foundation Coefficients for a 2-Parameter Model on the Basis of Railway Sleeper Deflection

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

325 - 341

DOI

10.1007/978-3-319-28241-1_21

Książka

Continuous Media with Microstructure 2