Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Continuous Media with Microstructure 2

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2016

Liczba stron

418

ISBN

978-3-319-28239-8

eISBN

978-3-319-28241-1

DOI

10.1007/978-3-319-28241-1

Rozdziały
Determination of Foundation Coefficients for a 2-Parameter Model on the Basis of Railway Sleeper Deflection (s. 325-341)
Orthotropic Parameters of PU Foam Used in Sandwich Panels (s. 343-353)
Numerical Elastic-Plastic Model of RPC in the Plane Stress State (s. 355-366)