Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effect of heat recovery from deep litter piggery on greenhouse gases and ammonia emissions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Wpływ odzysku ciepła z głębokiej ściółki na emisję gazów cieplarnianych i amoniaku

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 60 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • greenhouse gas emission
  • ammonia emission
  • deep litter piggery
  • heat pump
  • cooling manure
Strony (od-do)

72 - 75

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12