Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wpływ parametrów izolacji transformatora na skuteczność układu chłodzenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

110

ISBN

978-83-7775-412-2