Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-94313-2-3

Rozdziały
Prakseologiczne podstawy sprawności działań wobec konieczności przeciwdziałania psychospołecznym zagrożeniom zawodowym (s. 113-123)