Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Prakseologiczne podstawy sprawności działań wobec konieczności przeciwdziałania psychospołecznym zagrożeniom zawodowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Praxeological grounds of efficiency compared to the necessity of dealing with psychosocial occupational hazards

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zagrożenia psychospołeczne
  • ryzyko zawodowe
  • bezpieczeństwo pracy
  • specjalista bhp
  • prakseologia
Strony (od-do)

113 - 123

Książka

Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy