Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ temperatury na właściwości dynamiczne ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Influence of temperature on dynamic properties of frames with viscoelastic dampers

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Rocznik: 2016 | Tom: T. 33 | Numer: z. 63, nr 1/I

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • drgania konstrukcji
  • tłumiki drgań
  • charakterystyki dynamiczne
  • wpływ temperatury
Strony (od-do)

431 - 438

DOI

10.7862/rb.2016.51

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9