Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Poznaniu

Data opublikowania

2013

Liczba stron

167

ISBN

978-83-916740-8-6

Rozdziały