Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badanie satysfakcji pracowników z zakresu prowadzonej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

145 - 154

Książka

Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami