Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Data opublikowania

2016

Liczba stron

282

eISBN

978-83-63804-89-3

Rozdziały
Wybrane problemy zarządzania wiekiem w szkolnictwie wyższym (s. 207-218)