Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane problemy zarządzania wiekiem w szkolnictwie wyższym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Selected problems of age management in tertiary education

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie wiekiem
  • starzenie się społeczeństwa
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • szkolnictwo wyższe
Strony (od-do)

207 - 218

Książka

Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit