Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Naturalne i sztuczne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule szczegółowo przedstawiono analizę naturalnego i sztucznego pola elektrycznego i magnetycznego, jakie występują na Ziemi. Opisano pola naturalne, do których zaliczają się pole geoelektryczne, geomagnetyczne, impulsowe i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Przedstawiono charakterystykę tych pól, a mianowicie wartości ich natężenia i czas oddziaływania. Omówiono sztuczne pole elektryczne i magnetyczne, podając kryteria podziału tych pól i główne ich źródła. Opisano sztuczne pola zamierzone i niezamierzone. W podsumowaniu przedstawiono porównanie zarówno pól naturalnych z polami sztucznymi, których źródłem jest działalność człowieka.

EN The paper detailed presents analysis of natural and artificial electric and magnetic fields on the Earth. Natural fields, such as geoelectric, geomagnetic, pulse, and high frequency electromagnetic radiation are described. Characteristics of those fields was presented, such as values of the field intensity and their period. Artificial fields, their criteria and sources are shown. Intentional and unintentional fields were described. As conclusions, comparison between natural and artificial fields was made.

Pages (from - to)

878 - 885

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/3._technika.pdf#page=97

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.