Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Differences in The Actual Level of Defects and The Final Acceptance Protocols of New Flats and Apartments

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 161

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mba for construction managers
  • modernization of the curriculum
  • construction technology management
  • the new approach in the education of engineers
  • managerial competences
Strony (od-do)

859 - 863

DOI

10.1016/j.proeng.2016.08.731

Zaprezentowany na

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016), 13-17.06.2016, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Publikacja indeksowana w

WoS (15)