Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Nowotarski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

piotr.nowotarski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 90

PBN ID

3938431

ResearcherID

L-8525-2014

ORCID

0000-0002-6782-7147

Google Scholar

f71vs-sAAAAJ&hl=pl&authuser=2

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (33)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS