Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Outsourcing usług transportu kolejowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Data opublikowania

2015

Liczba stron

113

ISBN

978-83-7789-385-2