Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dry Needling Related Short-Term Vasodilation in Chronic Sciatica under Infrared Thermovision

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Rocznik: 2015 | Numer: vol. 2015

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 10

DOI

10.1155/2015/214374

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,931