Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Borderlands production : monograph

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Pogranič'e proizvodstva : monografiâ

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań - Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2016

Liczba stron

115

ISBN

978-83-64249-57-0

Rozdziały
Ecological materials for products (s. 67-83)
Environmental factors for the design of production system (s. 84-90)
Powder processing - friction and flow of powders (s. 95-100)