Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddział we Wrocławiu

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-63626-05-1

Opublikowano w

Seria: Zastosowania Ergonomii

Rozdziały
Integracja i kompleksowość rozwiązań - analiza znaczenia dla przedsiębiorstwa (s. 17-23)
Mechanizacja czynnikiem proergonomiczno-ekologicznym w gospodarce odpadami komunalnymi (s. 25-31)
Zagrożenie środowiskowe stwarzane przez składowiska odpadów komunalnych (s. 33-40)
Wykorzystanie FMEA procesu w analizie zdarzeń wypadkowych i doskonaleniu warunków wykonywania pracy (s. 41-55)