Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie FMEA procesu w analizie zdarzeń wypadkowych i doskonaleniu warunków wykonywania pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

41 - 55

Książka

Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2016 roku