Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Tarbonus Sp. z o.o.

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-7394-540-1

Rozdziały
Poczucie bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego - studium przypadku (s. 216-228)