Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Poczucie bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Sense of social worker safety - case study

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bhp
  • poczucie bezpieczeństwa
  • pracownik socjalny
Strony (od-do)

216 - 228

Książka

Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego