Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytet Zielonogórski

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-942313-0-9

Rozdziały
Umiejętność zapewnienia i utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy a wizerunek kierownictwa (s. 149-160)