Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Umiejętność zapewnienia i utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy a wizerunek kierownictwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Ability to ensure and maintenance conditions and safety of work for creating management image

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo pracy
  • wizerunek kierownictwa
  • odpowiedzialność społeczna
  • pomiar jakości
  • testy jakości
Strony (od-do)

149 - 160

Książka

Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy