Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Umiejętność zapewnienia i utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy a wizerunek kierownictwa

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Ability to ensure and maintenance conditions and safety of work for creating management image

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo pracy
  • wizerunek kierownictwa
  • odpowiedzialność społeczna
  • pomiar jakości
  • testy jakości
Pages (from - to)

149 - 160

Book

Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.