Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2015

Liczba stron

419

ISBN

978-83-938648-6-7

Opublikowano w

Seria: Studia z Zakresu Inżynierii

Numer w serii

nr 92

Rozdziały
Podstawy teorii spawalnictwa w zastosowaniu do stalowych konstrukcji budowlanych (s. 9-38)
Analiza dynamiczna konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań (s. 181-202)
Mechanika belek i płyt warstwowych (s. 301-324)
Wybrane zagadnienia mechaniki i projektowania lekkich konstrukcji stalowych (s. 327-348)
Posadzki przemysłowe jako płyty na podłożu sprężystym (s. 351-372)