Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Year of publication

2015

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Publisher name from the MNiSW list

Polska Akademia Nauk

Date of publication

2015

Number of pages

419

ISBN

978-83-938648-6-7

Published in

Book series: Studia z Zakresu Inżynierii

Number in series

nr 92

Chapters
Podstawy teorii spawalnictwa w zastosowaniu do stalowych konstrukcji budowlanych (p. 9-38)
Analiza dynamiczna konstrukcji z wbudowanymi tłumikami drgań (p. 181-202)
Mechanika belek i płyt warstwowych (p. 301-324)
Wybrane zagadnienia mechaniki i projektowania lekkich konstrukcji stalowych (p. 327-348)
Posadzki przemysłowe jako płyty na podłożu sprężystym (p. 351-372)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.