Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Risks and opportunities – in search of Equilibrium

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Cracow, Poland

Wydawca

Cracow University of Economics

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-937642-6-6

Rozdziały
Identification of market opportunities by Polish enterprises (s. 177-196)
The dynamics of changes in the state and structure of human capital in Poland between 2005-2014 in the perspective of the development of the knowledge-based economy (s. 197-208)