Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The dynamics of changes in the state and structure of human capital in Poland between 2005-2014 in the perspective of the development of the knowledge-based economy

Autorzy

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

197 - 208

Książka

Risks and opportunities – in search of Equilibrium