Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Scheduling orders with mold setups in an injection plant

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • scheduling
  • setup
  • heuristic
Strony (od-do)

100 - 103

Książka

Proceedings of the 14th International Conference on Project Management and Scheduling March 30th - April 2nd 2014

Zaprezentowany na

14th International Conference on Project Management and Scheduling, 30.03.2014 - 02.04.2014, Munich, Germany