Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Assessment of the influence of SBS elastomer content on parameters characterizing resistance to permanent deformation of modified bitumen

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

Rocznik: 2016 | Tom: T. 33 | Numer: z. 63, nr 1/II

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • reometr dynamicznego ścinania (dsr)
  • lepiszcze asfaltowe
  • kopolimer sbs
  • właściwości reologiczne
  • wskaźnik odkształcalności
Strony (od-do)

307 - 314

DOI

10.7862/rb.2016.89

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9