Processing may take a few seconds...

Article


Title

Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Business Process Outsourcing, as a Method of Management in the Enterprise

Year of publication

2014

Published in

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Journal year: 2014 | Journal number: nr 202

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

65 - 77

Ministry points / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.