Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7417-857-0

Rozdziały
Program REFIT, inteligentna regulacja i nowe dyrektywy w sprawach zamówień publicznych (s. 99-109)
The need for a better assessment of the impact of state aid (s. 110-120)