Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Program REFIT, inteligentna regulacja i nowe dyrektywy w sprawach zamówień publicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

99 - 109

Book

Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.