Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

343

ISBN

978-83-7775-358-3

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003474158

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • organizacja przedsiębiorstwa
  • systemy informacyjne zarządzania
  • zarządzanie wiedzą
  • innowacje - zarządzanie
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 526