Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej - metody obliczeń

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Rynek Instalacyjny

Journal year: 2016 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

81 - 85

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.