Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

100

ISBN

978-83-7775-411-5

Katalog

xx003741628