Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pomiary rzeczywistych rzędnych parcia samozagęszczalnej mieszanki betonowej na deskowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Self-compacting concrete pressure on formwork–measurements of actual values

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2016 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • deskowanie
  • technologia monolityczna
  • parcie mieszanki betonowej
Strony (od-do)

83 - 85

DOI

10.15199/33.2016.06.36

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8